ospoon.eu

Author

Charles Dickens

Cum? Prin dialog constructiv, analize și inițiative. Pentru cine? Pentru cei care, dincolo de geografie, viziuni politice, etnie sau credință, cred că a gândi, a spune și a face se includ în același cerc.

Think tank Economie

Privatizările nu trebuie să ducă la risipirea proprietăţii publice şi la lichidarea întreprinderilor care oferă locuri de muncă

În condiţiile în care Guvernul actual şi-a propus administrarea eficientă şi deetatizarea proprietăţii publice, autorităţile au de ales dintre două abordări posibile ţărilor în tranziţie. Prima cale este cea a liberalizării totale şi a limitării rolului statului în economie. Cea de-a doua are în vizor un rol activ al Guvernului în economie, prin implicarea sa în dezvoltarea unor sectoare considerate strategice. Până acum, se pare că autorităţile nu s-au decis pentru niciuna din aceste două posibilităţi, afirmă expertul asociat IDIS Viorel Gârbu în analiza sa „Politici publice în domeniul privatizării: abordări şi perspective”. Lucrarea apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Friedrich Ebert.

Imagine de Jen Mazza

Deşi liberalizarea economiei este principiul-cheie pentru politicile economice aplicate în Republica Moldova de o perioadă îndelungată, Guvernul menţine încă o ponderea înaltă a întreprinderilor aflate în proprietate publică în sectorul real al economiei, constată Viorel Gârbu. Pe de altă parte, nu poate fi vorba nici de o politică intervenţionistă a statului aplicată în economie prin intermediul întreprinderilor aflate în proprietatea sa, subliniază acelaşi Gârbu.

„Este salutabil faptul că pe agenda Guvernului a reapărut problematica din domeniul privatizării, dar de determinarea cu care se va reuşi să implementeze acest proces într-o manieră transparentă şi deschisă depinde succesul final al privatizării”, afirmă Viorel Gârbu de la IDIS „Viitorul”.

Expertul recomandă sprijinirea agenţilor economici din sectorul privat, pentru ca aceştia să poată prelua activele aflate acum în proprietate publică: „Până la urmă, statul nu este cel mai eficient agent economic. Iată de ce ar fi utilă crearea unui fond de finanţare care să fortifice capacităţile agenţilor economici privaţi, pe lângă programe de atragere a remitenţelor în economia naţională, pentru a creşte rata investiţiilor în economia reală”.

Potrivit datelor oferite de ministrul Economiei la începutul lui 2011, aproximativ 36% din totalul patrimoniului public reprezintă activele statului în sectorul real al economiei. Dat fiind obiectivul anunţat de a reduce la jumătate prezenţa statului în sectorul real al economiei, valoarea activelor care urmează a fi privatizate se estimează la aproximativ 12 mlrd. de lei. Dar dacă este să ne orientăm după încasările medii anuale realizate în ultimii 5-6 ani din privatizarea patrimoniului public, acest obiectiv ar fi realizabil în 30 de ani, estimează economistul Viorel Gârbu.

Or, deşi numărul întreprinderilor aflate în proprietate publică a crescut de la 825 în 2006 la 876 în 2010, indicatorii cantitativi rămân constanţi de-a lungul timpului: 2% pondere din totalul formelor de proprietate, 3% rată angajaţi şi 12% din volumul veniturilor din vânzări. Indicatorii calitativi au suferit însă o înrăutăţire substanţială.

Astfel, rezultatul financiar până la impozitare sau cifra de afaceri exprimate pe salariat în întreprinderile de stat înregistrează cele mai mici valori din economie, ceea ce denotă că aceste companii sunt de o relevanţă scăzută atât pentru sectorul privat, cât şi pentru bugetul de stat, conchide analiza IDIS.

Lunar, IDIS „Viitorul” va produce articole analitice în care vor fi surprinse probleme socio-economice persistente, sugerând soluţii de remediere ale acestora.

Analiza poate fi accesată la:

Versiunea română: http://viitorul.org/public/3757/ro/Policy%20Brief9%20privatizare.pdf

Versiunea engleză: http://viitorul.org/public/3757/en/Policy%20Brief9_en%20privatizare.pdf

Adauga comentariu

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.