ospoon.eu

Author

Charles Dickens

Cum? Prin dialog constructiv, analize și inițiative. Pentru cine? Pentru cei care, dincolo de geografie, viziuni politice, etnie sau credință, cred că a gândi, a spune și a face se includ în același cerc.

Spoon Wars Dezbatere PUBLICĂ

Caz VI


 

E timpul să introducem măsuri de discriminare pozitivă în rândul femeilor din Republica Moldova

Meci: Nicolae Jigau (negatori) vs. Orion Ego (Vlad) (afirmatori)

Discurs I – afirmator

Aspiratiile egalitariste ale femeilor in plan social, economic si politic au determinat o evolutie spectaculoasa a statutului femeii in societate. Desi egalitatea gender este consacrata in diverse prevederi legale nationale si internatinale, fundamentul dezbaterii motiunii de astazi rezida in transpunerea de facto a acestora.
In viziunea echipei afirmatoare, trebuie mentionate, citeva aspecte-cheie ale acestei dezbateri. Mai intaii, trebuie sa ne referim la masurile de discriminare pozitiva, care nu trebuie percepute ca favorizare nelegitima a femeilor in raport cu barbatii. Or, acestea sunt orientate spre inlaturarea tratamentelor bazate pe stereotipuri si prejudecati si nu reprezinta altceva decit eforturi cu un caracter special, care contribuie la incluziunea sociala a femeilor. Mai mult decit atit, discriminare pozitiva are la baza asigurarea unei egalitati de sanse a femeilor in raport cu barbatii. In ceea ce priveste situatia din Republica Moldova, vom face referiri, in special, la sfera muncii, care ramine a fi un teritoriu cu reverberatii puternice de inegalitate, in fapt.
In primul rind, masurile de discriminare pozitiva vor asigura egalitatea factuala si nu doar de drept a femeilor din Republica Moldova. Desi legile in vigoare din Republica Moldova stabilesc principiul egalitatii si asigurarea egalităţii de şanse sau tratament tuturor persoanelor fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingere, sex, vîrstă, disabilitate, opinie, apartenenţă politică, sau pe bază de orice alt criteriu similar, realitatea este departe de idealurile legiuitorului. Un exemplu relevant este reflectat de discrepantele salariale dintre femei si barbati. Analiza datelor per total economie (agricultură, industrie, construcţii şi servicii) relevă faptul că femeile câştigă în medie cu un sfert (24%) mai puţin faţă de bărbaţi (76,1% din salariul mediu al bărbaţilor). Astfel, femeile cu aceeasi calificare si grad de instruire, ocupind functii similare cu cele ale barbatilor sunt remunerate mai putin decit cei din urma. Aplicarea masurilor de discriminare pozitiva fata de femeile din Republica Moldova vor permite stabilirea mai rapida a unui echilibru in acest caz, prin stabilirea unor prevederi speciale de retribuire a muncii sau a unor cote, atat la diverse nivele (10%, 15%), cat si la diverse etape (crearea listei de aplicanti, selectie sau chiar admitere finala intr-o anumita functie).
In al doilea rind, introducerea unor astfel de masurilor vor avea un impact pozitiv de lunga durata. Referindu-ne la aceleasi discrepante salariale, de exemplu, masurile de discriminare pozitiva vor diminua riscul de dependenţă financiară ce survine nu doar in timpul activitatii profesionale propriu-zise, ci si dupa pensionare, cand exista riscul saraciei mult mai pronuntat (din cauza platilor proportional mai mici in fondul social). In acelasi timp, masurile de discriminare pozitiva, prin oferirea unor sanse de ascensiune profesionala si sociala, vor contribui la cresterea sigurantei si respectului de sine a femeilor, ceea ce va determina marirea productivitatii muncii si a responsabilitatii organizationale.
In al treilea rind, sub aspect temporal, e un moment oportun de introducere a masurile de discriminare pozitiva, deoarece acestea pot solutiona, cel putin partial, problema migratiei din Republica Moldova. Conform datelor BNS, in utlimii 4 ani, in cazul migratiei, diferenţele de gen sunt semnificative în sensul în care mai multe femei decât bărbaţi au ales să emigreze. Politicile de promovare a intereselor legitime si a necesitatilor femeilor pot diminua presiunile sociale si economice ce determina emigrarea acestora din Republica Moldova, ceea ce ar preveni amplificarea crizei demografice existente.
Prin urmare, introducerea masurilor de discriminare pozitiva in rindul femeilor din Republica Moldova este necesara pentru a asigura incluziunea reala a femeilor, in conditiile in care astazi suntem in prezenta unor masuri legale ce nu au un mecanism efectiv de implementare. Mai mult decit atit, aceste masuri sunt o solutie durabila pentru un sir de probleme precum dependenta financiara a femeii, emigrarea masiva sau criza demografica.

Discurs I – Negator.

După o mare perioadă de timp femeia a primit drepturi egali ca și bărbaţi pe plan economic,politic și social,însă toate acestea au făcut ca să împiedice dezvoltare acestor domenii de importanță internaţională. Aspectul societăți în ziua de azi a degradat,deoarece au fost create numeroase conflicte între bărbați și femei.
Toate măsurile ce au fost create pentru ca femeia să fie la același nivel ca și bărbatul n-ea demonstrat ca îs facute în zadar,petru că femia a uita de cultura sa,de frumusețea sa,a manifesta împotriva conduceri nu însemna a te dezbrăca cu piela și să spui că nu ești de acord ca cum o fac grupare cea din Ucraina sau fetele adolescente din Rusia care au cîntat într-un lăcaș Sfînt asta demonstrează încă o dată ca reprezentantele sexului frumos încă nu au ridicat treptele ceia ce ne argumentează că au nevoie de educație și respect față de dînsele proprii apoi pot să se uite prin prejmă și să spună ”iartămă Domne pentru că am greșit”. Cum poate femeia ca să ocupe locuri de frunte ca și bărbați dacă cifra femeilor analfabete ajunge la 64% din circa 781 milioane de persoane.Plus la acesta circa 14 milioane de adolescente rămîn însărcinate în întreaga lume în fiecare an.Pentru a conduce în primul rînd un loc de frunte trebuie să ai studii superioare care să demonstreze ca femeia poate să reziste diferitor cutremure provocate în societate. Un coșmar pentru femeie nu este barbatul ci ea singură își împiedică cariera proprie. Salariul femeiei este mai mic din cauza că ea este viitoare mămică și barbatul trebuie ca să întrețină atît copilul cît și mama. Dacă salariu unui bărbat va fi mai mic ca cel al femei atunci el nu va fi în stare că să întrețină familia sa. O mare parte a femeilor stau acas în cu copii ca săi educe și astă nu permite ca o singură persona să întreține 2 membri sau mai mulți a familiei.
Dependența financiară nu este importantă în Republica Moldova și celelalte state europene,deoarece majoritate barbaților încearcă să-și creeze o afacere și să o întrețină pe famila sa,aceste poate fi explicat chiar prin faptul că femeile dețin 1%din terenul existent în prezent pe piața imobiliară din întrega lume. Sexul frumos a intrat în anumite crize sociale cum ar fi viol-în primele 5 luni ale anului 2008 au avut loc cu 21,3%maimulte violuri urmate de moarte victimei față de peroada similară a anului 2007,peste 50%dintre acestea în mediul rural,conform datelor Poliției Române,aceste date sunt în creștere. După asemenea cazuri o fată va fi debusolată conplect,aceste momente rămîn pe tot parcursul vieții cei îi va afectă starea de spirit. Violenţa împotriva femeilor reprezintă un factor care influenţează negativ forţa de muncă productivă: un studiu la nivel naţional realizat în Canada despre violenţa împotriva femeilor, indică faptul că 30% dintre femeile care sunt bătute de către soţii lor au fost nevoite să renunţe la activităţile obişnuite din cauza abuzului iar 50% dintre femei au fost nevoite să-şi ia concediu medical din cauza leziunilor.Violenţa împotriva femeilor are drept consecinţă costuri foarte mari la nivel de cheltuieli naţionale pentru îngrijiri medicale, acţiuni în justiţie şi acţiuni ale poliţiei precum şi pierderi în domeniul reaelizărilor educaţionale şi în cel al productivităţii. În SUA, violenţele din partea partenerului intim sunt estimate la un cost de 12,6 miliarde $ pe an. Un studiu din India arată că fiecare act de violenţă face ca femeile să piardă în jur de 7 zile de lucru. Un studiu făcut asupra femeilor victime ale abuzurilor din Managua şi Nicaragua arată că astfel de femei câştigă cu 46% mai puţin decât femeile care nu au trecut printr-o experienţă similară, chiar şi după analizarea altor factori care ar putea influenţa câştigurile.Acesta ne demonstreă ca femeia este mai ușor expusă pericolului decît bărbați.
Emigrare în masă a femeilor peste hotare se compară ca fiind un abandon față de familie,făță de țară și expunerea unui risc enorm.Problema este larg răspândită. Deşi cea mai mare parte a traficului are loc în Asia, apare destul de mult şi în Africa şi America Latină. Recent, Comisia Europeană şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la creşterea traficului de femei în Europa de est – se estimează că aproximativ 500.000 de femei au fost forţate să se prostitueze. Conform unui raport al CIA, aproximativ 50.000 de femei şi copii sunt duşi în SUA în fiecare an sub diverse pretexte şi sunt forţaţi să se prostitueze, să muncească abuziv sau să devină servitori. Puţine cazuri ajung în justiţie. Sărăcia şi inechitatea sunt cauzele de bază ale traficului. Discriminarea de gen în cadrul familiei şi al comunităţii, precum şi toleranţa faţă de violenţa îndreptată împotriva femeilor şi a copiilor, au şi ele un rol important. Lipsa legislaţiei corespunzătoare şi a voinţei politice de a aborda această problemă, politicile de imigrare restrictive, globalizarea industriei sexuale şi implicarea reţelelor transnaţionale de crimă organizată sunt alte cauze ale acestei probleme. Acești factori care a stimulat femeia să riște, ceea ce ne demonstreză lipsa de încredere totală în sine.

Decizie Arbitru – Laura Bretea

Pentru că este vorba de un meci abandonat, nu avem un câștigător al meciului, însă pot spune că Echipa Afirmatoare începuse dezbaterea într-un mod mai convingător decât Echipa Negatoare. Voi explica mai jos care au fost punctele pozitive ale fiecărui caz și ce se poate ameliora.
Cazul afirmator – 24 de puncte din 30, 13 pentru conținut, 8 pentru strategie și 3 pentru stil
Este un caz bun, care s-ar fi putut transforma într-o bună pledoarie și putea chiar duce la câștigarea acestui meci. Am notat ca puncte bune faptul că v-ați informat cu atenție și că ați inclus informații relevante în discurs – cifrele pentru diferențele între salarii, datele despre imigrația femeilor. Ați argumentat bine despre situația femeilor din Republica Moldova și din lume și ați dat și motive bune pentru care discriminarea pozitivă în favoarea femeilor ar trebui aplicată.
Am reținut ca idei principale:
- discrepanța salarială dintre femei și bărbați;
- dependența financiară a femeilor (față de bărbați cred)
- riscul de sărăcire la pensie, combina cu dependența financiară față de bărbați;
- discriminare pozitivă ar putea rezolva problema migrației femeilor din Republica Moldova;
Ceea ce a lipsit a fost explicarea modului în care aceste măsuri vor fi aplicate. Ați făcut o referire succintă la câteva idei – stabilirea de salarii fixe, cote, controlarea modului în care se face angajarea. Dar genul acesta de dezbatere presupune să veniți cu un plan: dacă voi ați fi consilierii ministrul pentru egalitate de gen, ce măsuri i-ați lua pentru ca în Moldova să se rezolve aceste inegalități?
Am depunctat greșelile de orografie și câteva exprimări incorecte. De asemenea, am depunctat faptul că discursul nu este destul de argumentat. Ideile principale se înțeleg, dar ar fi mai ușor de urmărit de toată lumea dacă le-ați enunța mai clar.
Cazul negator – 18 de puncte din 30, 10 pentru conținut, 6 pentru strategie, 2 pentru stil
Echipa Negatoare a făcut un efort pentru a aborda acest subiect dintr-un punct de vedere dificil. Ei au încercat să contrazică ideea că discriminarea pozitivă este necesară în Republica Moldova și au făcut chiar tentative să contra-argumenteze cele afirmate de cealaltă echipă. Însă, din păcate, modul în care au făcut-o a fost departe de a fi convingător.
Programul de dezbateri a fost conceput pentru a informa tinerii și a-i determina să devină toleranți, cetățeni informați care susțin drepturile omului și diversitatea. Din acest motiv, atunci când arbitrez, consider că argumentele care nu respectă valorile mai sus menționate nu pot fi acceptate într-o dezbatere.
Ar fi fost mai ușor pentru Negatori să atace lipsa unui plan a echipei afirmative și să propună un plan pentru modul în care femeile ar trebui promovate în societatea moldovenească. Ar fi fost mai greu, dar s-ar fi putut demonstra că discriminarea pozitivă a femeilor poate duce la inegalități și la frustrare între genuri (nu sunt opiniile mele personale ci doar idei de argumentare tolerante). S-ar fi putut prezenta metode alternative de promovare a femeilor, care nu sunt neapărat discriminare pozitivă.
Problema cea mai mare a cazului Echipei Negatoare este faptul că se contrazice în idei. Primul vorbitor ne spune că femeia își împiedică propria carieră pentru că are copii pe care trebuie să-i îngrijească. Negatorii par să nu înțeleagă că acest argument poate fi folosit pentru a argumenta că femeile au nevoie de discriminare pozitivă. O măsură de discriminare pozitivă ar fi ajutoare pentru firmele care angajează cu jumătate de normă femei cu copii mici.
Conceptul de dependență financiară se referă la dependența financiară a femeilor față de bărbații care încearcă să-și creeze o afacere. Faptul că femeile sunt obligate să rămână acasă pentru a avea grijă de copii și gospodărie le face dependente financiar de soții lor.
Faptul că femeile sunt subiect al violențelor sexuale sau domestice nu este un argument care demonstrează că femeile nu trebuie promovate în societate, ci dimpotrivă, ar putea demonstra că este nevoie de discriminare pozitivă – alocarea de poziții speciale pentru femei la admiterea în învățământul superior, la angajare poate fi impusă o cotă de 50% femei și bărbați.
Am sancționat greșelile gramaticale, stilul dezlânat și fără logică.
Am observat că mare parte din discurs este copiat, http://www.violentaimpotrivafemeii.ro/datesistatistici și am depunctat plagiatul.
Nu în ultimul rând, consider că prima parte a discursului nu are legătură cu problema pusă în discuție, însă am sancționat-o pentru intoleranța sa și lipsa de logică. Scopul dezbaterilor este să convingeți un arbitru. Dacă arbitrul este, ca în acest caz, femeie, ea se poate considera jignită de afirmațiile pe care le-ați avansat și nu vă va da câștig de cauză.
Dezbaterile înseamnă dorința de a învăța mai mult de la ceilalți din jur, fără a încerca să ne impunem opiniile. Pentru a vă auzi opiniile, puteți să vorbiți în fața oglinzii, însă în cadrul unei dezbateri, prin argumentele voastre, provocați o reacție din partea celorlalți colegi, reacție din care puteți învăța ceva nou.

Adauga comentariu

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.