ospoon.eu

Author

Charles Dickens

Cum? Prin dialog constructiv, analize și inițiative. Pentru cine? Pentru cei care, dincolo de geografie, viziuni politice, etnie sau credință, cred că a gândi, a spune și a face se includ în același cerc.

Spoon Wars Dezbatere PUBLICĂ

DEZBATERE: „Ai noștri tineri la Paris învață…” Cum îi aducem acasă?

Dezbatere publică. Format Policy cu intervenții ale publicului pe tot parcursul dezbaterii – Găsim soluții!

Afirmatori:
Doina Cebotari, Consilier al Primului-Ministru, absolventă Oxford, Marea Britanie
Anastasia Primov, Coordonatoare Bloguvern, absolventă USM, masterat Bilbao, Spania

Negatori:
Daniel Belostecinic, câștigător la Campionatul Internațional de Dezbateri, 2004, absolvent University of Nebraska, SUA
Andrei Panici, formator, absolvent American University in Bulgaria

Joi, 10 mai, ora 18.3o

ASEM, Bloc F, Aula 302

 

 
Fotografii de Nata Moraru

Adauga comentariu
 1. Camburian Natalia
  Camburian Natalia

  vineri, iunie 08, 2012 Ora Locală 17:19

  Ştiri

  Mihai Godea a depus în parlament iniţiativa privind crearea Ministerului Relaţiilor cu Diaspora şi Reintegrarea Migranţilor

  Preşedintele Partidului Acţiunea Democratică, Mihai Godea, a depus în parlament iniţiativa privind crearea Ministerului Relaţiilor cu Diaspora şi Reintegrarea Migranţilor. Deputatul a spus că crearea acestui minister este unul dintre cele 10 angajamente ale Alianței pentru Integrare Europeană asumate în contextul alegerii preşedintelui ţării.

  sursa: http://www.europalibera.org/archive/news/20120607/445/445.html?id=24606363

 2. ospoon.eu
  ospoon.eu

  18.06.2012

  Comunicat de presă

  (Pentru difuzare imediată)

  Republica Moldova va avea o Agenţie pentru diasporă

  Prim-ministrul Vlad FILAT a semnat în data de 8 iunie 2012 o dispoziţie prin care solicită instituţiilor relevante avizarea Proiectului de lege pentru completarea articolului 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, prin care este propusă înfiinţarea Agenţiei pentru Relaţii cu Diaspora, precum şi a Proiectului hotărîrii de Guvern prin care este propus Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Relaţii cu Diaspora.

  Un accent deosebit se pune pe consultarea opiniei beneficiarilor de bază ale acestei noi instituţii – cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării – diaspora. Astfel proiectele au fost expediate către 146 asociaţii diasporale cu care Guvernul Republicii Moldova interacţionează şi conlucrează la moment. De asemenea a fost solicitată opinia şi contribuţia organizaţiilor societăţii civile şi celor internaţionale active în acest domeniu.

  Crearea Agenţiei pentru Relaţii cu Diaspora este mandatată de către Programul de Activitate al Guvernului şi este prevăzută expres în Planul de Acţiuni al Guvernului pentru perioada 2012-2015 ca termen de executare fiind stabilit trimestrul III, 2012. La elaborarea celor două documente autorii s-au bazat pe necesităţile expuse de către reprezentanţii diasporei, dar şi pe experienţa mai multor state europene care au instituţii similare. Printre acestea sunt şi Slovenia, unde funcţionează Oficiul pentru Slovenii din Străinătate, şi România, care a creat Departamentul Românilor de Pretutindeni. De o manieră similară, Agenţia pentru Relaţiile cu Diaspora din ţara noastră va asigura respectarea drepturilor şi a intereselor comunităţilor de moldoveni de peste hotare, stabilind şi dezvoltând relaţii de colaborare şi parteneriat, pe de o parte, cu autorităţile din statele în care sunt comunităţi de moldoveni, iar pe de altă parte, cu organismele şi instituţiile internaţionale care activează în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor ce aparţin minorităţilor naţionale. Agenţia va contribui, prin acordarea susţinerii şi a concilierii necesare, la facilitarea integrării şi inserţiei atît sociale, cât şi profesionale a moldovenilor aflaţi peste hotare, dar şi la asigurarea condiţiilor necesare pentru reintegrarea cetăţenilor reîntorşi în baştină. Mai mult ca atât, contribuind şi susţinând crearea şi funcţionarea diferitelor organizaţii şi asociaţii, constituite de moldovenii aflaţi peste hotare, cu scopul de a-şi proteja interesele, de a-şi valorifica şi face cunoscut publicului potenţialul naţional, cultural etc., Agenţia va contribui la promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional.

  Întru realizarea funcţiilor sale de bază, Agenţia va utiliza politicile migraţioniste ca unul din instrumentele de bază la susţinerea şi dezvoltarea diasporei moldoveneşti. Astfel Agenţia va avea atribuţii în domenii precum relaţii cu diaspora, politicile migraţionale, migraţia forţei de muncă, coordonarea activităţilor realizate de diferite ministere pentru susţinerea migranţilor/diasporei moldoveneşti. Această abordare se justifică prin faptul că Republica Moldova continuă a fi o ţară preponderent de emigrare, ceea ce impune utilizarea politicilor migraţioniste şi de dezvoltare pentru crearea unor coridoare permanente de comunicare şi interacţiune cu diaspora în ambele sensuri. Impactul care se aşteaptă de la crearea Agenţiei este înainte de toate unul social, care ţine de intensificarea legăturilor şi apropierea concetăţenilor moldoveni, care în prezent se află peste hotarele ţării, de viaţa socială, politică, economică, culturală şi comunitară din Republica Moldova. Este vorba de o implicare mai activă a diasporei în dezvoltarea ţării şi de o activizare a statului în susţinerea cetăţenilor săi, oriunde s-ar afla ei. Totodată, este vorba şi despre un impact economic (valorificarea remitenţelor, a economiilor în sensul orientării lor spre investiţii în economia naţională; susţinerea şi motivarea diasporei de a atrage investiţii străine în Republica Moldova), cât şi social-umanitar (organizarea în Republica Moldova a „şcolilor de vară” pentru copiii migranţilor născuţi în străinătate; soluţionarea mai eficientă a problemelor legate de copiii rămaşi fără îngrijire părintească şi de bătrânii solitari). De asemenea, se va pune accent pe consolidarea relaţiei dintre cetăţenii aflaţi peste hotare şi autorităţile statului, în sensul oferirii unui caracter temporar, sezonier migraţiei, pentru a intensifica beneficiile şi a motiva revenirea în ţară şi reintegrarea lor – în cazul dat este vorba de promovarea migraţiei circulare. Consolidarea legăturii dintre migranţi şi autorităţile statului ar trebui să contribuie la crearea unui mecanism eficient de protecţie a drepturilor migranţilor peste hotare, asigurarea lor cu beneficii sociale, inclusiv pensii. Acest lucru se poate face pe mai multe căi, între care încheierea Acordurilor bilaterale de securitate socială cu statele care sunt principale destinaţii pentru migraţia din Republica Moldova. Misiunea Agenţiei este să contribuie la menţinerea unei legături strânse cu cetăţenii Republicii Moldova aflaţi peste hotare pentru a contribui, în final, la reîntoarcerea acestora în patrie.

  Potrivit proiectului de Regulament, Agenţia pentru Relaţiile cu Diaspora va avea un număr de 32 de unităţi, va fi condusă de un director general, un director general adjunct şi un colegiu format din nouă membri, a cărui componenţă se aprobă de către Guvern.

  Pentru a consulta cele două proiecte, pot fi găsite pagina web a Cancelariei de Stat, la rubrica „Proiecte în discuţie” – http://www.cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=360&nod=1& şi pagina web http://www.particip.gov.md .

  Direcţia comunicare şi relaţii cu presa

Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.